“Admiranda cano levium spectacula rerum, Exiguam gentem, et vacuum sine mente popellum

Ik bezing het prachtige schouwspel der onbeduidende zaken, het nietige volkje, de lege, gedachteloze pop.