Tussen 2001 en 2015 verscheen, met onregelmatige tussenpozen, het populairwetenschappelijke Popellum. Tijdschrift over volkspoppentheater wereldwijd. De uitgever, de Stichting Nederlands Centrum voor het Volkspoppentheater, wilde met het uitgeven van een tijdschrift het onderzoek naar volkspoppentheater stimuleren en de algemene belangstelling voor het genre vergroten.

De medewerkers kwamen uit kringen van wetenschappers (onder meer historici en cultureel antropologen) en kenners van het volkspoppentheater. Om de digitale vindbaarheid van de auteurs te bewaren, maar ook om te kunnen voldoen aan de vraag naar losse nummers of artikelen, is besloten de Popellum-website in de lucht te houden.